top of page

Våre tjenester

Totalleverandøren som leverer som avtalt

Sammen med våre underleverandører kan vi levere alt fra tegning, søknad og prosjektering til utførelse av tømrerarbeider, murerarbeid, elektrisk anlegg, rørlegger, maler, graving og alt annet til din bolig
Energirådgivning og tiltak som forbedrer boligens energiforbruk står også sterkt i fokus om dagen. 

Tegning og Søknad

Vi hjelper deg å realisere ditt prosjekt og å skape nytt liv i samme bolig. 
Vi starter ofte med en forhåndsvurdering hvor vi ser på mulighetene innenfor gjeldende reguleringsplaner og lovverk for din eiendom. 
Vi måler opp og tegner eksisterende situasjon. 
I god dialog med deg som kunde tegner vi ny situasjon med ønsket tilbygg, påbygg eller ombygging. 
Videre hjelper vi med byggesøknaden og nødvendige ansvarsretter - og følger opp søknaden frem til vedtak hos kommunen. Ved behov for dispensasjonssøknad hjelper vi med det også. 
Og så kan vi selvsagt om ønskelig hjelpe deg med å bygge det vi sammen har landet på. 
 

IMG_1485.jpg

Prisliste ved tegning- og søknadsarbeider

 • Nedenfor følger noen veiledende priser på bistand fra oss med tegning- og søknadsarbeider. Vi vurderer hvert enkelt prosjekt og gir fastpris på tegne- og søknadsoppdraget. Mer utfyllende prisliste kan gis på forespørsel. 

 • Forhåndsvurdering: Vi starter gjerne med en forhåndsvurdering hvor vi ser på gjeldende reguleringsplan og lovverk for din eiendom, og lager en kortfattet rapport om hvorvidt ønsket tiltak er realistisk å gjennomføre på din eiendom. Evnt hvilke muligheter vi ser. 
  Pris: Kr 7.500,- inkl mva

 • Eksisterende situasjon: Ved søknad om tiltak må det sendes inn tegninger av eksisterende situasjon. Vi ser gjerne på det du evnt har liggende av tegninger, og hjelper deg ved behov med oppmåling og tegning av boligen din slik den er før omsøkt tiltak. 
  Pris: Kr. 25.000,- inkl mva

 • NY situasjon: Med bakgrunn i dine ønsker og behov tegner vi NY situasjon. Enten om det er tilbygg, påbygg, ombygging eller lignende. Gjennom god dialog og revideringer kommer vi sammen frem til tegninger som både dekker deres behov - både hva gjelder innhold, visuelle kvaliteter og budsjett. 
  Pris: 25.000,- inkl mva

 • Byggesøknad: Når planen er klar sender vi søknad til kommunen med nødvendig nabovarsling via Altinn. Vi følger opp søknaden frem til vedtak fra kommunen. Erfaringsmessig kommer vi i mål med et positivt vedtak fra kommunen. 
  Pris: 25.000,- inkl mva

 • Ferdigattest: Når tiltaket er gjennomført må prosjektet avsluttes med en ferdigattest fra kommunen. 
  Pris: 10.000,- inkl mva
   

Oppgradering av bygningskroppen
og Energirådgivning. 

Alle våre prosjektledere er godkjente energirådgivere hos Enova. Vi hjelper deg gjerne med energibesparende tiltak på din bolig. Enten om du ønsker å kvalifisere Enova-tilskudd til oppgradert bygningskropp eller bare forbedre deler av bygget. Sammen med våre underleverandører kan vi også hjelpe deg med ny energikilde til din bolig. Vann til vann, luft til luft, luft til vann og lignende. Samt ventilasjon og inneklima. 

34.jpg
bottom of page