top of page

Våre tjenester

Totalleverandøren som leverer som avtalt

Sammen med våre underleverandører kan vi levere alt fra tegning, søknad og prosjektering til utførelse av tømrerarbeider, murerarbeid, elektrisk anlegg, rørlegger, maler, graving og alt annet til din bolig
Energirådgivning og tiltak som forbedrer boligens energiforbruk står også sterkt i fokus om dagen. 

Tegning og Søknad

Vi hjelper deg å realisere ditt prosjekt og å skape nytt liv i samme bolig. 
Vi starter ofte med en forhåndsvurdering hvor vi ser på mulighetene innenfor gjeldende reguleringsplaner og lovverk for din eiendom. 
Vi måler opp og tegner eksisterende situasjon. 
I god dialog med deg som kunde tegner vi ny situasjon med ønsket tilbygg, påbygg eller ombygging. 
Videre hjelper vi med byggesøknaden og nødvendige ansvarsretter - og følger opp søknaden frem til vedtak hos kommunen. Ved behov for dispensasjonssøknad hjelper vi med det også. 
Og så kan vi selvsagt om ønskelig hjelpe deg med å bygge det vi sammen har landet på. 
 

Lysneveien-8b-Picture15-1.jpg
IMG_1485.jpg

Ombygging, tilbygg og påbygg

Vi kan bygge ditt tilbygg, påbygg, ombygging eller hjelpe deg med etterisoleringen/oppussingen.
Vår ekspertise går på alt av arbeid på eksisterende boliger. Det å bygge på eller bygge om en eksisterende bolig krever god innsikt i byggeprinsipper og klimakonstruksjoner, samt krever en evne til å vurdere løsninger mellom ny og eksisterende konstruksjon. Ta kontakt - så kommer vi på en uforpliktende befaring i forkant av et fastpristilbud. Skulle det være behov for tegning- og søknad så hjelper vi deg med det også.

Oppgradering av bygningskroppen
og Energirådgivning. 

Alle våre prosjektledere er godkjente energirådgivere hos Enova. Vi hjelper deg gjerne med energibesparende tiltak på din bolig. Enten om du ønsker å kvalifisere Enova-tilskudd til oppgradert bygningskropp eller bare forbedre deler av bygget. Sammen med våre underleverandører kan vi også hjelpe deg med ny energikilde til din bolig. Vann til vann, luft til luft, luft til vann og lignende. Samt ventilasjon og inneklima. 

34.jpg
bottom of page